Biuro projektu, oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim a szerokość drzwi wejściowych jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie wystają gabloty, reklamy, elementy dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlokalizowana jest winda a schody zaopatrzone są w balustrady i poręcze. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.
Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.
Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące  kanały komunikacji:
z wykorzystaniem telefonu 513 066 421 (również SMS);
e-maila:a.klimek@fundacjatarnowskiego.pl 
oraz osobiście w Biurze Projektu w Tarnowie, ul. Krakowska 13 II piętro.