Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

  • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu- opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu,
  • poradnictwo psychologiczne/poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy
  • doradztwo grupowe –warsztaty aktywnego poszukiwani pracy
  • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
  • coaching indywidualny
  • bony szkoleniowe
  • staże śr. od 3 do 6 m-cy
  • zwroty kosztów dojazdu na staże oraz szkolenia zawodowe
  • stypendium stażowe/szkoleniowe