Biuro Projektów:

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Krakowska 13
33-100 Tarnów
tel.: 513 066 421

e-maila.klimek@fundacjatarnowskiego.pl

Wiedz, że przesyłając na adres email treści wraz z załącznikami zawierające Twoje dane osobowe w sposób dobrowolny, zgadzasz się na ich przetwarzanie, aż do wycofania zgody.

nr. wpisu do rejestru agencji zatrudnienia – 9808
nr. wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 212/00116/2010