INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 12.06.2020r biuro projektu:

 „Z POWER-em w życie” będzie nieczynne.

Psycholog przyjmuje osoby zgodnie z  wcześniejszym zapisami.

INFORMACJA

W sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona, np. w placówkach oświatowych uprzejmie informujemy, iż stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów
w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora stażu. Pozostaje on w gotowości świadczenia stażu i w tym czasie zachowuje prawo do stypendium.

Jeśli chodzi o stażystów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w stażu z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych, osoba bezrobotna odbywająca staż nie jest pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Jednakże w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nieobecność osoby bezrobotnej na stażu z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych należy uznać za usprawiedliwioną.
Biorąc też pod uwagę wyjątkową sytuację należy zaznaczyć, że w przypadku usprawiedliwienia nieobecności na stażu, spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 za okres tej nieobecności będzie przysługiwało stypendium.
A zatem w przypadku, kiedy szkoła lub przedszkole jest nieczynne i nie zapewnia opieki nad dziećmi z powodu zagrożenia koronawirusem, do usprawiedliwienia nieobecności bezrobotnego, który sprawować będzie opiekę nad dzieckiem, bezrobotny powinien złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, analogicznie jak pracownik (ZAS – 36)

W przypadku, gdy organizator stażu i bezrobotny wyrażą zgodę możliwe jest też przedłużenie okresu stażu o czas nieobecności bezrobotnego na stażu spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednakże w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej okres sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem, a tym samym okres przedłużenia okresu stażu nie powinien przekroczyć 14 dni, jak
w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny.

Niezależnie od powyższego, w zakresie realizacji Państwa obowiązków apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

O wszelkich innych kwestiach będziemy informować na bieżąco, jak tylko zapadanie więcej decyzji.

Komunikat w sprawie KORONAWIRUSA

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów oraz Pracowników Fundacji w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o załatwianie w miarę możliwości spraw związanych z udziałem w projektach realizowanych przez Fundację w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibach biur projektów na ul. Krakowskiej 13 i Wielkie Schody 3.

Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z pracownikiem Fundacji,  ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 w Polsce mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, podjęto decyzję o ograniczeniu wizyt w biurze projektu. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Tel. 513066421
a.klimek@fundacjatarnowskiego.pl
a.kraszewska@fundacjatarnowskiego.pl

LISTY RANKINGOWE – II TURA REKRUTACJI