Rozeznanie rynku nr 19M10RR01.ZPZ – poradnictwo psychologiczne

Treść rozeznania

Wzór oferty

Rozeznanie rynku nr 19M10RR02.ZPZ – diagnoza psychologiczna

Treść rozeznania

Wzór oferty

Rozeznanie rynku nr 19M12RR01.ZPZ – wynajem pomieszczeń

Treść rozeznania

Wzór oferty

Rozeznanie rynku nr 20M03RR01.ZPZ – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Treść rozeznania

Wzór oferty